Niepoprawna pisownia

nie taktownie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nietaktownie

Poprawna pisownia