Niepoprawna pisownia

nie taktowne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nietaktowne

Poprawna pisownia