Niepoprawna pisownia

nie etyczny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieetyczny

Poprawna pisownia