Poprawna pisownia

nie stwarzając

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie stwarzajonc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niestwarzając

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieztwarzając

Niepoprawna pisownia