Niepoprawna pisownia

nie stanowiądz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie stanowiąc

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niestanowiąc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie stanowionc

Niepoprawna pisownia