Poprawna pisownia

nie sprawdziła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niesprawdziła

Niepoprawna pisownia