Niepoprawna pisownia

nie śmieszni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieśmieszni

Poprawna pisownia