Niepoprawna pisownia

nie śmiałe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieśmiałe

Poprawna pisownia