Poprawna pisownia

nie śmiałabym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie śmiała bym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieśmiałabym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieśmiała bym

Niepoprawna pisownia