Niepoprawna pisownia

nie śmiała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieśmiała

Poprawna pisownia