Niepoprawna pisownia

nie słychani

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niesłychani

Poprawna pisownia, znaczenie: niezwykli, niebywali, zaskakujący lub zdumiewający.


Niepoprawna pisownia

niesłyhani

Niepoprawna pisownia