Niepoprawna pisownia

do kończyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dokończyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dokoniczyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dokończydź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dokączyć

Niepoprawna pisownia