Niepoprawna pisownia

nie skuteczna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieskuteczna

Poprawna pisownia