Niepoprawna pisownia

nie rozważni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nierozważni

Poprawna pisownia