Niepoprawna pisownia

nie przyztoi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie przystoi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieprzystoi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie przystoji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie przystoii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie przystojii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie pszystoi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie przy stoi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie pżystoi

Niepoprawna pisownia