Poprawna pisownia

nie przyszła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieprzyszła

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawnie jako przymiotnik związany z czasem, a nie czynnością przyjścia.