Niepoprawna pisownia

nie proszony

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieproszony

Poprawna pisownia