Niepoprawna pisownia

nie prędki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprędki

Poprawna pisownia