Niepoprawna pisownia

nie prawo mocna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprawomocna

Poprawna pisownia, znaczenie: o wyroku sądowym lub decyzji, która nie ma mocy prawnej.


Niepoprawna pisownia

nieprawo mocna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie prawomocna

Niepoprawna pisownia