Niepoprawna pisownia

nie prawidłowa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprawidłowa

Poprawna pisownia