Niepoprawna pisownia

nie prawdy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprawdy

Poprawna pisownia