Niepoprawna pisownia

nie prawdomówne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprawdomówne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie prawdo mówne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieprawdo mówne

Niepoprawna pisownia