Poprawna pisownia

nie poznasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepoznasz

Niepoprawna pisownia