Niepoprawna pisownia

nie poznaki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepoznaki

Poprawna pisownia