Niepoprawna pisownia

nie powtarzalnego

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepowtarzalnego

Poprawna pisownia