Niepoprawna pisownia

nie potwierdzoną

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepotwierdzoną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie potwierdzonom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepotwierdzonom

Niepoprawna pisownia