Niepoprawna pisownia

nie potrzebni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepotrzebni

Poprawna pisownia