Niepoprawna pisownia

nie podlegające

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepodlegające

Poprawna pisownia