Poprawna pisownia

nie pisałem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepisałem

Niepoprawna pisownia