Niepoprawna pisownia

nie pilna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepilna

Poprawna pisownia