Niepoprawna pisownia

nie pewny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepewny

Poprawna pisownia