Poprawna pisownia

nie patrzy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepatrzy

Niepoprawna pisownia