Niepoprawna pisownia

nie palna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepalna

Poprawna pisownia