Niepoprawna pisownia

nie opracowana

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa opracowana.


Poprawna pisownia

nieopracowana

Poprawna pisownia