Poprawna pisownia

nie opanują

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie opanujom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieopanujom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieopanują

Niepoprawna pisownia