Niepoprawna pisownia

nie odebraniu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieodebraniu

Poprawna pisownia