Niepoprawna pisownia

nie odbyte

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieodbyte

Poprawna pisownia