Poprawna pisownia

nie od razu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieodrazu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie odrazu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieod razu

Niepoprawna pisownia