Niepoprawna pisownia

nie objęta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieobjęta

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie objenta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieobjenta

Niepoprawna pisownia