Niepoprawna pisownia

nie nudne

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być pisane rozdzielnie jako wyraźne zaprzeczenie słowa nudne.


Poprawna pisownia

nienudne

Poprawna pisownia