Niepoprawna pisownia

egojista

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

egoista

Poprawna pisownia