Niepoprawna pisownia

nie należna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nienależna

Poprawna pisownia