Poprawna pisownia

nie najgorsza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie naj gorsza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienajgorsza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienaj gorsza

Niepoprawna pisownia