Niepoprawna pisownia

nie nadająca

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

nienadająca

Poprawna pisownia