Niepoprawna pisownia

nie myte

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa myte.


Poprawna pisownia

niemyte

Poprawna pisownia