Poprawna pisownia

nie mówili

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niemówili

Niepoprawna pisownia