Poprawna pisownia

nie mógłby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie mógł by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemógł by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie mugłby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemógłby

Niepoprawna pisownia