Niepoprawna pisownia

nie miarodajni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niemiarodajni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie miaro dajni

Niepoprawna pisownia