Niepoprawna pisownia

nie męskie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niemęskie

Poprawna pisownia