Poprawna pisownia

utknąłem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

utkłem

Niepoprawna pisownia